2.7

श्लोक
কেকীকণ্ঠাভনীলং সুরবরবিলসদ্বিপ্রপাদাব্জচিহ্নং
শোভাঢ্যং পীতবস্ত্রং সরসিজনযনং সর্বদা সুপ্রসন্নম্৷
পাণৌ নারাচচাপং কপিনিকরযুতং বন্ধুনা সেব্যমানং
নৌমীড্যং জানকীশং রঘুবরমনিশং পুষ্পকারূঢরামম্৷৷1৷৷
কোসলেন্দ্রপদকঞ্জমঞ্জুলৌ কোমলাবজমহেশবন্দিতৌ৷
জানকীকরসরোজলালিতৌ চিন্তকস্য মনভৃঙ্গসড্গিনৌ৷৷2৷৷
কুন্দইন্দুদরগৌরসুন্দরং অম্বিকাপতিমভীষ্টসিদ্ধিদম্৷
কারুণীককলকঞ্জলোচনং নৌমি শংকরমনংগমোচনম্৷৷3৷৷

दोहा/सोरठा
রহা এক দিন অবধি কর অতি আরত পুর লোগ৷
জহতহসোচহিং নারি নর কৃস তন রাম বিযোগ৷৷
সগুন হোহিং সুংদর সকল মন প্রসন্ন সব কের৷
প্রভু আগবন জনাব জনু নগর রম্য চহুফের৷৷
কৌসল্যাদি মাতু সব মন অনংদ অস হোই৷
আযউ প্রভু শ্রী অনুজ জুত কহন চহত অব কোই৷৷
ভরত নযন ভুজ দচ্ছিন ফরকত বারহিং বার৷
জানি সগুন মন হরষ অতি লাগে করন বিচার৷৷

Kaanda: 

Type: 

Language: