3.7

श्लोक
કેકીકણ્ઠાભનીલં સુરવરવિલસદ્વિપ્રપાદાબ્જચિહ્નં
શોભાઢ્યં પીતવસ્ત્રં સરસિજનયનં સર્વદા સુપ્રસન્નમ્।
પાણૌ નારાચચાપં કપિનિકરયુતં બન્ધુના સેવ્યમાનં
નૌમીડ્યં જાનકીશં રઘુવરમનિશં પુષ્પકારૂઢરામમ્।।1।।
કોસલેન્દ્રપદકઞ્જમઞ્જુલૌ કોમલાવજમહેશવન્દિતૌ।
જાનકીકરસરોજલાલિતૌ ચિન્તકસ્ય મનભૃઙ્ગસડ્ગિનૌ।।2।।
કુન્દઇન્દુદરગૌરસુન્દરં અમ્બિકાપતિમભીષ્ટસિદ્ધિદમ્।
કારુણીકકલકઞ્જલોચનં નૌમિ શંકરમનંગમોચનમ્।।3।।

दोहा/सोरठा
રહા એક દિન અવધિ કર અતિ આરત પુર લોગ।
જહતહસોચહિં નારિ નર કૃસ તન રામ બિયોગ।।
સગુન હોહિં સુંદર સકલ મન પ્રસન્ન સબ કેર।
પ્રભુ આગવન જનાવ જનુ નગર રમ્ય ચહુફેર।।
કૌસલ્યાદિ માતુ સબ મન અનંદ અસ હોઇ।
આયઉ પ્રભુ શ્રી અનુજ જુત કહન ચહત અબ કોઇ।।
ભરત નયન ભુજ દચ્છિન ફરકત બારહિં બાર।
જાનિ સગુન મન હરષ અતિ લાગે કરન બિચાર।।

Kaanda: 

Type: 

Language: