3.7.123

चौपाई
શ્લોક વિનિચ્શ્રિતં વદામિ તે ન અન્યથા વચાંસિ મે।
હરિં નરા ભજન્તિ યેતિદુસ્તરં તરન્તિ તે।।122ગ।।
કહેઉનાથ હરિ ચરિત અનૂપા। બ્યાસ સમાસ સ્વમતિ અનુરુપા।।
શ્રુતિ સિદ્ધાંત ઇહઇ ઉરગારી। રામ ભજિઅ સબ કાજ બિસારી।।
પ્રભુ રઘુપતિ તજિ સેઇઅ કાહી। મોહિ સે સઠ પર મમતા જાહી।।
તુમ્હ બિગ્યાનરૂપ નહિં મોહા। નાથ કીન્હિ મો પર અતિ છોહા।।
પૂછિહુરામ કથા અતિ પાવનિ। સુક સનકાદિ સંભુ મન ભાવનિ।।
સત સંગતિ દુર્લભ સંસારા। નિમિષ દંડ ભરિ એકઉ બારા।।
દેખુ ગરુડ઼ નિજ હૃદયબિચારી। મૈં રઘુબીર ભજન અધિકારી।।
સકુનાધમ સબ ભાિ અપાવન। પ્રભુ મોહિ કીન્હ બિદિત જગ પાવન।।

दोहा/सोरठा
આજુ ધન્ય મૈં ધન્ય અતિ જદ્યપિ સબ બિધિ હીન।
નિજ જન જાનિ રામ મોહિ સંત સમાગમ દીન।।123ક।।
નાથ જથામતિ ભાષેઉરાખેઉનહિં કછુ ગોઇ।
ચરિત સિંધુ રઘુનાયક થાહ કિ પાવઇ કોઇ।।123।।

Kaanda: 

Type: 

Language: 

Verse Number: