3.7.128

चौपाई
મતિ અનુરૂપ કથા મૈં ભાષી। જદ્યપિ પ્રથમ ગુપ્ત કરિ રાખી।।
તવ મન પ્રીતિ દેખિ અધિકાઈ। તબ મૈં રઘુપતિ કથા સુનાઈ।।
યહ ન કહિઅ સઠહી હઠસીલહિ। જો મન લાઇ ન સુન હરિ લીલહિ।।
કહિઅ ન લોભિહિ ક્રોધહિ કામિહિ। જો ન ભજઇ સચરાચર સ્વામિહિ।।
દ્વિજ દ્રોહિહિ ન સુનાઇઅ કબહૂ સુરપતિ સરિસ હોઇ નૃપ જબહૂ।
રામ કથા કે તેઇ અધિકારી। જિન્હ કેં સતસંગતિ અતિ પ્યારી।।
ગુર પદ પ્રીતિ નીતિ રત જેઈ। દ્વિજ સેવક અધિકારી તેઈ।।
તા કહયહ બિસેષ સુખદાઈ। જાહિ પ્રાનપ્રિય શ્રીરઘુરાઈ।।

दोहा/सोरठा
રામ ચરન રતિ જો ચહ અથવા પદ નિર્બાન।
ભાવ સહિત સો યહ કથા કરઉ શ્રવન પુટ પાન।।128।।

Kaanda: 

Type: 

Language: 

Verse Number: