8.7.115

चौपाई
jē asi bhagati jāni pariharahīṃ. kēvala gyāna hētu śrama karahīṃ.. 
tē jaḍa kāmadhēnu gṛhaom tyāgī. khōjata āku phirahiṃ paya lāgī..
sunu khagēsa hari bhagati bihāī. jē sukha cāhahiṃ āna upāī.. 
tē saṭha mahāsiṃdhu binu taranī. pairi pāra cāhahiṃ jaḍa karanī..
suni bhasuṃḍi kē bacana bhavānī. bōlēu garuḍa haraṣi mṛdu bānī..
tava prasāda prabhu mama ura māhīṃ. saṃsaya sōka mōha bhrama nāhīṃ..
sunēuom punīta rāma guna grāmā. tumharī kṛpāom lahēuom biśrāmā..
ēka bāta prabhu pūomchauom tōhī. kahahu bujhāi kṛpānidhi mōhī..
kahahiṃ saṃta muni bēda purānā. nahiṃ kachu durlabha gyāna samānā..
sōi muni tumha sana kahēu gōsāīṃ. nahiṃ ādarēhu bhagati kī nāīṃ..
gyānahi bhagatihi aṃtara kētā. sakala kahahu prabhu kṛpā nikētā..
suni uragāri bacana sukha mānā. sādara bōlēu kāga sujānā..
bhagatihi gyānahi nahiṃ kachu bhēdā. ubhaya harahiṃ bhava saṃbhava khēdā..
nātha munīsa kahahiṃ kachu aṃtara. sāvadhāna sōu sunu bihaṃgabara..
gyāna birāga jōga bigyānā. ē saba puruṣa sunahu harijānā..
puruṣa pratāpa prabala saba bhāomtī. abalā abala sahaja jaḍa jātī..


दोहा/सोरठा
puruṣa tyāgi saka nārihi jō birakta mati dhīra..
na tu kāmī biṣayābasa bimukha jō pada raghubīra..115ka..
sōu muni gyānanidhāna mṛganayanī bidhu mukha nirakhi.
bibasa hōi harijāna nāri biṣnu māyā pragaṭa..115kha..

Kaanda: 

Type: 

Language: 

Verse Number: