8.7.123

चौपाई
kahēuom nātha hari carita anūpā. byāsa samāsa svamati anurupā..
śruti siddhāṃta ihai uragārī. rāma bhajia saba kāja bisārī..
prabhu raghupati taji sēia kāhī. mōhi sē saṭha para mamatā jāhī..
tumha bigyānarūpa nahiṃ mōhā. nātha kīnhi mō para ati chōhā..
pūchihuom rāma kathā ati pāvani. suka sanakādi saṃbhu mana bhāvani..
sata saṃgati durlabha saṃsārā. nimiṣa daṃḍa bhari ēkau bārā..
dēkhu garuḍa nija hṛdayaom bicārī. maiṃ raghubīra bhajana adhikārī..
sakunādhama saba bhāomti apāvana. prabhu mōhi kīnha bidita jaga pāvana..


दोहा/सोरठा
āju dhanya maiṃ dhanya ati jadyapi saba bidhi hīna.
nija jana jāni rāma mōhi saṃta samāgama dīna..123ka..
nātha jathāmati bhāṣēuom rākhēuom nahiṃ kachu gōi.
carita siṃdhu raghunāyaka thāha ki pāvai kōi..123..

Kaanda: 

Type: 

Language: 

Verse Number: