3.1.75

चौपाई
અસ તપુ કાહુન કીન્હ ભવાની। ભઉ અનેક ધીર મુનિ ગ્યાની।।
અબ ઉર ધરહુ બ્રહ્મ બર બાની। સત્ય સદા સંતત સુચિ જાની।।
આવૈ પિતા બોલાવન જબહીં। હઠ પરિહરિ ઘર જાએહુ તબહીં।।
મિલહિં તુમ્હહિ જબ સપ્ત રિષીસા। જાનેહુ તબ પ્રમાન બાગીસા।।
સુનત ગિરા બિધિ ગગન બખાની। પુલક ગાત ગિરિજા હરષાની।।
ઉમા ચરિત સુંદર મૈં ગાવા। સુનહુ સંભુ કર ચરિત સુહાવા।।
જબ તેં સતી જાઇ તનુ ત્યાગા। તબ સેં સિવ મન ભયઉ બિરાગા।।
જપહિં સદા રઘુનાયક નામા। જહતહસુનહિં રામ ગુન ગ્રામા।।

दोहा/सोरठा
ચિદાનન્દ સુખધામ સિવ બિગત મોહ મદ કામ।
બિચરહિં મહિ ધરિ હૃદયહરિ સકલ લોક અભિરામ।।75।।

Kaanda: 

Type: 

Language: 

Verse Number: