3.2.123

चौपाई
આગે રામુ લખનુ બને પાછેં। તાપસ બેષ બિરાજત કાછેં।।
ઉભય બીચ સિય સોહતિ કૈસે। બ્રહ્મ જીવ બિચ માયા જૈસે।।
બહુરિ કહઉછબિ જસિ મન બસઈ। જનુ મધુ મદન મધ્ય રતિ લસઈ।।
ઉપમા બહુરિ કહઉજિયજોહી। જનુ બુધ બિધુ બિચ રોહિનિ સોહી।।
પ્રભુ પદ રેખ બીચ બિચ સીતા। ધરતિ ચરન મગ ચલતિ સભીતા।।
સીય રામ પદ અંક બરાએ લખન ચલહિં મગુ દાહિન લાએ।
રામ લખન સિય પ્રીતિ સુહાઈ। બચન અગોચર કિમિ કહિ જાઈ।।
ખગ મૃગ મગન દેખિ છબિ હોહીં। લિએ ચોરિ ચિત રામ બટોહીં।।

दोहा/सोरठा
જિન્હ જિન્હ દેખે પથિક પ્રિય સિય સમેત દોઉ ભાઇ।
ભવ મગુ અગમુ અનંદુ તેઇ બિનુ શ્રમ રહે સિરાઇ।।123।।

Kaanda: 

Type: 

Language: 

Verse Number: