7.2.309

चौपाई
ਧਨ੍ਯ ਭਰਤ ਜਯ ਰਾਮ ਗੋਸਾਈਂ। ਕਹਤ ਦੇਵ ਹਰਸ਼ਤ ਬਰਿਆਈ।
ਮੁਨਿ ਮਿਥਿਲੇਸ ਸਭਾਸਬ ਕਾਹੂ। ਭਰਤ ਬਚਨ ਸੁਨਿ ਭਯਉ ਉਛਾਹੂ।।
ਭਰਤ ਰਾਮ ਗੁਨ ਗ੍ਰਾਮ ਸਨੇਹੂ। ਪੁਲਕਿ ਪ੍ਰਸਂਸਤ ਰਾਉ ਬਿਦੇਹੂ।।
ਸੇਵਕ ਸ੍ਵਾਮਿ ਸੁਭਾਉ ਸੁਹਾਵਨ। ਨੇਮੁ ਪੇਮੁ ਅਤਿ ਪਾਵਨ ਪਾਵਨ।।
ਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਾਹਨ ਲਾਗੇ। ਸਚਿਵ ਸਭਾਸਦ ਸਬ ਅਨੁਰਾਗੇ।।
ਸੁਨਿ ਸੁਨਿ ਰਾਮ ਭਰਤ ਸਂਬਾਦੂ। ਦੁਹੁ ਸਮਾਜ ਹਿਯਹਰਸ਼ੁ ਬਿਸ਼ਾਦੂ।।
ਰਾਮ ਮਾਤੁ ਦੁਖੁ ਸੁਖੁ ਸਮ ਜਾਨੀ। ਕਹਿ ਗੁਨ ਰਾਮ ਪ੍ਰਬੋਧੀਂ ਰਾਨੀ।।
ਏਕ ਕਹਹਿਂ ਰਘੁਬੀਰ ਬਡ਼ਾਈ। ਏਕ ਸਰਾਹਤ ਭਰਤ ਭਲਾਈ।।

दोहा/सोरठा
ਅਤ੍ਰਿ ਕਹੇਉ ਤਬ ਭਰਤ ਸਨ ਸੈਲ ਸਮੀਪ ਸੁਕੂਪ।
ਰਾਖਿਅ ਤੀਰਥ ਤੋਯ ਤਹਪਾਵਨ ਅਮਿਅ ਅਨੂਪ।।309।।

Kaanda: 

Type: 

Language: 

Verse Number: