8.1.123

चौपाई
mukuta na bhaē hatē bhagavānā. tīni janama dvija bacana pravānā..
ēka bāra tinha kē hita lāgī. dharēu sarīra bhagata anurāgī..
kasyapa aditi tahāom pitu mātā. dasaratha kausalyā bikhyātā..
ēka kalapa ēhi bidhi avatārā. caritra pavitra kiē saṃsārā..
ēka kalapa sura dēkhi dukhārē. samara jalaṃdhara sana saba hārē..
saṃbhu kīnha saṃgrāma apārā. danuja mahābala marai na mārā..
parama satī asurādhipa nārī. tēhi bala tāhi na jitahiṃ purārī..

दोहा/सोरठा
chala kari ṭārēu tāsu brata prabhu sura kāraja kīnha..
jaba tēhi jānēu marama taba śrāpa kōpa kari dīnha..123..

Kaanda: 

Type: 

Language: 

Verse Number: