8.1.132

चौपाई
hari sana māgauṃ suṃdaratāī. hōihi jāta gaharu ati bhāī..
mōrēṃ hita hari sama nahiṃ kōū. ēhi avasara sahāya sōi hōū..
bahubidhi binaya kīnhi tēhi kālā. pragaṭēu prabhu kautukī kṛpālā..
prabhu bilōki muni nayana juḍaānē. hōihi kāju hiēom haraṣānē..
ati ārati kahi kathā sunāī. karahu kṛpā kari hōhu sahāī..
āpana rūpa dēhu prabhu mōhī. āna bhāomti nahiṃ pāvauṃ ōhī..
jēhi bidhi nātha hōi hita mōrā. karahu sō bēgi dāsa maiṃ tōrā..
nija māyā bala dēkhi bisālā. hiyaom haomsi bōlē dīnadayālā..

दोहा/सोरठा
jēhi bidhi hōihi parama hita nārada sunahu tumhāra.
sōi hama karaba na āna kachu bacana na mṛṣā hamāra..132..

Kaanda: 

Type: 

Language: 

Verse Number: