8.1.308

चौपाई
munihi daṃḍavata kīnha mahīsā. bāra bāra pada raja dhari sīsā..
kausika rāu liyē ura lāī. kahi asīsa pūchī kusalāī..
puni daṃḍavata karata dōu bhāī. dēkhi nṛpati ura sukhu na samāī..
suta hiyaom lāi dusaha dukha mēṭē. mṛtaka sarīra prāna janu bhēṃṭē..
puni basiṣṭha pada sira tinha nāē. prēma mudita munibara ura lāē..
bipra bṛṃda baṃdē duhuom bhāīṃ. mana bhāvatī asīsēṃ pāīṃ..
bharata sahānuja kīnha pranāmā. liē uṭhāi lāi ura rāmā..
haraṣē lakhana dēkhi dōu bhrātā. milē prēma paripūrita gātā..

दोहा/सोरठा
purajana parijana jātijana jācaka maṃtrī mīta.
milē jathābidhi sabahi prabhu parama kṛpāla binīta..308..

Kaanda: 

Type: 

Language: 

Verse Number: