8.1.309

चौपाई
rāmahi dēkhi barāta juḍaānī. prīti ki rīti na jāti bakhānī..
nṛpa samīpa sōhahiṃ suta cārī. janu dhana dharamādika tanudhārī..
sutanha samēta dasarathahi dēkhī. mudita nagara nara nāri bisēṣī..
sumana barisi sura hanahiṃ nisānā. nākanaṭīṃ nācahiṃ kari gānā..
satānaṃda aru bipra saciva gana. māgadha sūta biduṣa baṃdījana..
sahita barāta rāu sanamānā. āyasu māgi phirē agavānā..
prathama barāta lagana tēṃ āī. tātēṃ pura pramōdu adhikāī..
brahmānaṃdu lōga saba lahahīṃ. baḍhahuom divasa nisi bidhi sana kahahīṃ..

दोहा/सोरठा
rāmu sīya sōbhā avadhi sukṛta avadhi dōu rāja.
jahaom jahaom purajana kahahiṃ asa mili nara nāri samāja...309..

Kaanda: 

Type: 

Language: 

Verse Number: