8.1.310

चौपाई
janaka sukṛta mūrati baidēhī. dasaratha sukṛta rāmu dharēṃ dēhī..
inha sama kāomhu na siva avarādhē. kāhiṃ na inha samāna phala lādhē..
inha sama kōu na bhayau jaga māhīṃ. hai nahiṃ katahūom hōnēu nāhīṃ..
hama saba sakala sukṛta kai rāsī. bhaē jaga janami janakapura bāsī..
jinha jānakī rāma chabi dēkhī. kō sukṛtī hama sarisa bisēṣī..
puni dēkhaba raghubīra biāhū. lēba bhalī bidhi lōcana lāhū..
kahahiṃ parasapara kōkilabayanīṃ. ēhi biāhaom baḍa lābhu sunayanīṃ..
baḍaēṃ bhāga bidhi bāta banāī. nayana atithi hōihahiṃ dōu bhāī..

दोहा/सोरठा
bārahiṃ bāra sanēha basa janaka bōlāuba sīya.
lēna āihahiṃ baṃdhu dōu kōṭi kāma kamanīya..310..

Kaanda: 

Type: 

Language: 

Verse Number: