8.1.313

चौपाई
uparōhitahi kahēu naranāhā. aba bilaṃba kara kāranu kāhā..
satānaṃda taba saciva bōlāē. maṃgala sakala sāji saba lyāē..
saṃkha nisāna panava bahu bājē. maṃgala kalasa saguna subha sājē..
subhaga suāsini gāvahiṃ gītā. karahiṃ bēda dhuni bipra punītā..
lēna calē sādara ēhi bhāomtī. gaē jahāom janavāsa barātī..
kōsalapati kara dēkhi samājū. ati laghu lāga tinhahi surarājū..
bhayau samau aba dhāria pāū. yaha suni parā nisānahiṃ ghāū..
gurahi pūchi kari kula bidhi rājā. calē saṃga muni sādhu samājā..

दोहा/सोरठा
bhāgya bibhava avadhēsa kara dēkhi dēva brahmādi.
lagē sarāhana sahasa mukha jāni janama nija bādi..313..

Kaanda: 

Type: 

Language: 

Verse Number: