8.1.323

चौपाई
siya suṃdaratā barani na jāī. laghu mati bahuta manōharatāī..
āvata dīkhi barātinha sītā..rūpa rāsi saba bhāomti punītā..
sabahi manahiṃ mana kiē pranāmā. dēkhi rāma bhaē pūranakāmā..
haraṣē dasaratha sutanha samētā. kahi na jāi ura ānaomdu jētā..
sura pranāmu kari barasahiṃ phūlā. muni asīsa dhuni maṃgala mūlā..
gāna nisāna kōlāhalu bhārī. prēma pramōda magana nara nārī..
ēhi bidhi sīya maṃḍapahiṃ āī. pramudita sāṃti paḍhahiṃ munirāī..
tēhi avasara kara bidhi byavahārū. duhuom kulagura saba kīnha acārū..

छंद
ācāru kari gura gauri ganapati mudita bipra pujāvahīṃ.
sura pragaṭi pūjā lēhiṃ dēhiṃ asīsa ati sukhu pāvahīṃ..
madhuparka maṃgala drabya jō jēhi samaya muni mana mahuom cahaiṃ.
bharē kanaka kōpara kalasa sō saba liēhiṃ paricāraka rahaiṃ..1..
kula rīti prīti samēta rabi kahi dēta sabu sādara kiyō.
ēhi bhāomti dēva pujāi sītahi subhaga siṃghāsanu diyō..
siya rāma avalōkani parasapara prēma kāhu na lakhi parai..
mana buddhi bara bānī agōcara pragaṭa kabi kaisēṃ karai..2..

दोहा/सोरठा
hōma samaya tanu dhari analu ati sukha āhuti lēhiṃ.
bipra bēṣa dhari bēda saba kahi bibāha bidhi dēhiṃ..323..

Kaanda: 

Type: 

Language: 

Verse Number: