8.2.132

चौपाई
ēhi bidhi munibara bhavana dēkhāē. bacana saprēma rāma mana bhāē..
kaha muni sunahu bhānukulanāyaka. āśrama kahauom samaya sukhadāyaka..
citrakūṭa giri karahu nivāsū. tahaom tumhāra saba bhāomti supāsū..
sailu suhāvana kānana cārū. kari kēhari mṛga bihaga bihārū..
nadī punīta purāna bakhānī. atripriyā nija tapabala ānī..
surasari dhāra nāuom maṃdākini. jō saba pātaka pōtaka ḍākini..
atri ādi munibara bahu basahīṃ. karahiṃ jōga japa tapa tana kasahīṃ..
calahu saphala śrama saba kara karahū. rāma dēhu gaurava giribarahū..

दोहा/सोरठा
citrakūṭa mahimā amita kahīṃ mahāmuni gāi.
āē nahāē sarita bara siya samēta dōu bhāi..132..

Kaanda: 

Type: 

Language: 

Verse Number: