8.2.309

चौपाई
dhanya bharata jaya rāma gōsāīṃ. kahata dēva haraṣata bariāī.
muni mithilēsa sabhāom saba kāhū. bharata bacana suni bhayau uchāhū..
bharata rāma guna grāma sanēhū. pulaki prasaṃsata rāu bidēhū..
sēvaka svāmi subhāu suhāvana. nēmu pēmu ati pāvana pāvana..
mati anusāra sarāhana lāgē. saciva sabhāsada saba anurāgē..
suni suni rāma bharata saṃbādū. duhu samāja hiyaom haraṣu biṣādū..
rāma mātu dukhu sukhu sama jānī. kahi guna rāma prabōdhīṃ rānī..
ēka kahahiṃ raghubīra baḍaāī. ēka sarāhata bharata bhalāī..

दोहा/सोरठा
atri kahēu taba bharata sana saila samīpa sukūpa.
rākhia tīratha tōya tahaom pāvana amia anūpa..309..

Kaanda: 

Type: 

Language: 

Verse Number: