8.2.311

चौपाई
kahata dharama itihāsa saprītī. bhayau bhōru nisi sō sukha bītī..
nitya nibāhi bharata dōu bhāī. rāma atri gura āyasu pāī..
sahita samāja sāja saba sādēṃ. calē rāma bana aṭana payādēṃ..
kōmala carana calata binu panahīṃ. bhai mṛdu bhūmi sakuci mana manahīṃ..
kusa kaṃṭaka kāomkarīṃ kurāīṃ. kaṭuka kaṭhōra kubastu durāīṃ..
mahi maṃjula mṛdu māraga kīnhē. bahata samīra tribidha sukha līnhē..
sumana baraṣi sura ghana kari chāhīṃ. biṭapa phūli phali tṛna mṛdutāhīṃ..
mṛga bilōki khaga bōli subānī. sēvahiṃ sakala rāma priya jānī..

दोहा/सोरठा
sulabha siddhi saba prākṛtahu rāma kahata jamuhāta.
rāma prāna priya bharata kahuom yaha na hōi baḍai bāta..311..

Kaanda: 

Type: 

Language: 

Verse Number: