8.2.312

चौपाई
ēhi bidhi bharatu phirata bana māhīṃ. nēmu prēmu lakhi muni sakucāhīṃ..
punya jalāśraya bhūmi bibhāgā. khaga mṛga taru tṛna giri bana bāgā..
cāru bicitra pabitra bisēṣī. būjhata bharatu dibya saba dēkhī..
suni mana mudita kahata riṣirāū. hētu nāma guna punya prabhāū..
katahuom nimajjana katahuom pranāmā. katahuom bilōkata mana abhirāmā..
katahuom baiṭhi muni āyasu pāī. sumirata sīya sahita dōu bhāī..
dēkhi subhāu sanēhu susēvā. dēhiṃ asīsa mudita banadēvā..
phirahiṃ gaēom dinu pahara aḍhaāī. prabhu pada kamala bilōkahiṃ āī..

दोहा/सोरठा
dēkhē thala tīratha sakala bharata pāomca dina mājha.
kahata sunata hari hara sujasu gayau divasu bhai sāomjha..312..

Kaanda: 

Type: 

Language: 

Verse Number: