8.2.314

चौपाई
purajana parijana prajā gōsāī. saba suci sarasa sanēhaom sagāī..
rāura badi bhala bhava dukha dāhū. prabhu binu bādi parama pada lāhū..
svāmi sujānu jāni saba hī kī. ruci lālasā rahani jana jī kī..
pranatapālu pālihi saba kāhū. dēu duhū disi ōra nibāhū..
asa mōhi saba bidhi bhūri bharōsō. kiēom bicāru na sōcu kharō sō..
ārati mōra nātha kara chōhū. duhuom mili kīnha ḍhīṭhu haṭhi mōhū..
yaha baḍa dōṣu dūri kari svāmī. taji sakōca sikhaia anugāmī..
bharata binaya suni sabahiṃ prasaṃsī. khīra nīra bibarana gati haṃsī..

दोहा/सोरठा
dīnabaṃdhu suni baṃdhu kē bacana dīna chalahīna.
dēsa kāla avasara sarisa bōlē rāmu prabīna..314..

Kaanda: 

Type: 

Language: 

Verse Number: