8.2.315

चौपाई
tāta tumhāri mōri parijana kī. ciṃtā gurahi nṛpahi ghara bana kī..
māthē para gura muni mithilēsū. hamahi tumhahi sapanēhuom na kalēsū..
mōra tumhāra parama puruṣārathu. svārathu sujasu dharamu paramārathu..
pitu āyasu pālihiṃ duhu bhāī. lōka bēda bhala bhūpa bhalāī..
gura pitu mātu svāmi sikha pālēṃ. calēhuom kumaga paga parahiṃ na khālēṃ..
asa bicāri saba sōca bihāī. pālahu avadha avadhi bhari jāī..
dēsu kōsu parijana parivārū. gura pada rajahiṃ lāga charubhārū..
tumha muni mātu saciva sikha mānī. pālēhu puhumi prajā rajadhānī..

दोहा/सोरठा
mukhiā mukhu sō cāhiai khāna pāna kahuom ēka.
pālai pōṣai sakala aomga tulasī sahita bibēka..315..

Kaanda: 

Type: 

Language: 

Verse Number: