8.2.316

चौपाई
rājadharama sarabasu ētanōī. jimi mana māhaom manōratha gōī..
baṃdhu prabōdhu kīnha bahu bhāomtī. binu adhāra mana tōṣu na sāomtī..
bharata sīla gura saciva samājū. sakuca sanēha bibasa raghurājū..
prabhu kari kṛpā pāomvarīṃ dīnhīṃ. sādara bharata sīsa dhari līnhīṃ..
caranapīṭha karunānidhāna kē. janu juga jāmika prajā prāna kē..
saṃpuṭa bharata sanēha ratana kē. ākhara juga juna jīva jatana kē..
kula kapāṭa kara kusala karama kē. bimala nayana sēvā sudharama kē..
bharata mudita avalaṃba lahē tēṃ. asa sukha jasa siya rāmu rahē tēṃ..

दोहा/सोरठा
māgēu bidā pranāmu kari rāma liē ura lāi.
lōga ucāṭē amarapati kuṭila kuavasaru pāi..316..

Kaanda: 

Type: 

Language: 

Verse Number: