8.2.317

चौपाई
sō kucāli saba kahaom bhai nīkī. avadhi āsa sama jīvani jī kī..
nataru lakhana siya sama biyōgā. hahari marata saba lōga kurōgā..
rāmakṛpāom avarēba sudhārī. bibudha dhāri bhai gunada gōhārī..
bhēṃṭata bhuja bhari bhāi bharata sō. rāma prēma rasu kahi na parata sō..
tana mana bacana umaga anurāgā. dhīra dhuraṃdhara dhīraju tyāgā..
bārija lōcana mōcata bārī. dēkhi dasā sura sabhā dukhārī..
munigana gura dhura dhīra janaka sē. gyāna anala mana kasēṃ kanaka sē..
jē biraṃci niralēpa upāē. paduma patra jimi jaga jala jāē..

दोहा/सोरठा
tēu bilōki raghubara bharata prīti anūpa apāra.
bhaē magana mana tana bacana sahita birāga bicāra..317..

Kaanda: 

Type: 

Language: 

Verse Number: