8.2.323

चौपाई
saciva susēvaka bharata prabōdhē. nija nija kāja pāi pāi sikha ōdhē..
puni sikha dīnha bōli laghu bhāī. sauṃpī sakala mātu sēvakāī..
bhūsura bōli bharata kara jōrē. kari pranāma baya binaya nihōrē..
ūomca nīca kāraju bhala pōcū. āyasu dēba na karaba saomkōcū..
parijana purajana prajā bōlāē. samādhānu kari subasa basāē..
sānuja gē gura gēhaom bahōrī. kari daṃḍavata kahata kara jōrī..
āyasu hōi ta rahauṃ sanēmā. bōlē muni tana pulaki sapēmā..
samujhava kahaba karaba tumha jōī. dharama sāru jaga hōihi sōī..

दोहा/सोरठा
suni sikha pāi asīsa baḍai ganaka bōli dinu sādhi.
siṃghāsana prabhu pādukā baiṭhārē nirupādhi..323..

Kaanda: 

Type: 

Language: 

Verse Number: