8.6.75

चौपाई
mēghanāda kē murachā jāgī. pitahi bilōki lāja ati lāgī..
turata gayau giribara kaṃdarā. karauṃ ajaya makha asa mana dharā..
ihāom bibhīṣana maṃtra bicārā. sunahu nātha bala atula udārā..
mēghanāda makha karai apāvana. khala māyāvī dēva satāvana..
jauṃ prabhu siddha hōi sō pāihi. nātha bēgi puni jīti na jāihi..
suni raghupati atisaya sukha mānā. bōlē aṃgadādi kapi nānā..
lachimana saṃga jāhu saba bhāī. karahu bidhaṃsa jagya kara jāī..
tumha lachimana mārēhu rana ōhī. dēkhi sabhaya sura dukha ati mōhī..
mārēhu tēhi bala buddhi upāī. jēhiṃ chījai nisicara sunu bhāī..
jāmavaṃta sugrīva bibhīṣana. sēna samēta rahēhu tīniu jana..
jaba raghubīra dīnhi anusāsana. kaṭi niṣaṃga kasi sāji sarāsana..
prabhu pratāpa ura dhari ranadhīrā. bōlē ghana iva girā gaombhīrā..
jauṃ tēhi āju badhēṃ binu āvauṃ. tau raghupati sēvaka na kahāvauṃ..
jauṃ sata saṃkara karahiṃ sahāī. tadapi hatauom raghubīra dōhāī..

दोहा/सोरठा
raghupati carana nāi siru calēu turaṃta anaṃta.
aṃgada nīla mayaṃda nala saṃga subhaṭa hanumaṃta..75..

Kaanda: 

Type: 

Language: 

Verse Number: