9.1.75

चौपाई
அஸ தபு காஹுந கீந்ஹ பவாநீ. பஉ அநேக தீர முநி க்யாநீ..
அப உர தரஹு ப்ரஹ்ம பர பாநீ. ஸத்ய ஸதா ஸஂதத ஸுசி ஜாநீ..
ஆவை பிதா போலாவந ஜபஹீஂ. ஹட பரிஹரி கர ஜாஏஹு தபஹீஂ..
மிலஹிஂ தும்ஹஹி ஜப ஸப்த ரிஷீஸா. ஜாநேஹு தப ப்ரமாந பாகீஸா..
ஸுநத கிரா பிதி ககந பகாநீ. புலக காத கிரிஜா ஹரஷாநீ..
உமா சரித ஸுஂதர மைஂ காவா. ஸுநஹு ஸஂபு கர சரித ஸுஹாவா..
ஜப தேஂ ஸதீ ஜாஇ தநு த்யாகா. தப ஸேஂ ஸிவ மந பயஉ பிராகா..
ஜபஹிஂ ஸதா ரகுநாயக நாமா. ஜஹதஹஸுநஹிஂ ராம குந க்ராமா..

दोहा/सोरठा
சிதாநந்த ஸுகதாம ஸிவ பிகத மோஹ மத காம.
பிசரஹிஂ மஹி தரி ஹரிதயஹரி ஸகல லோக அபிராம..75..

Kaanda: 

Type: 

Language: 

Verse Number: